Àrees de negoci

Tenim una alta flexibilitat i disponibilitat en els treballs que calgui executar. Disposem d’operaris especialitzats, maquinaria i vehicles propis per poder atendre, amb la màxima professionalitat, els treballs a realitzar, perquè per nosaltres, tots els clients són important.

 • Àrees
  • Explanacions de terrenys
  • Excavacions de tot tipus
  • Demolicions
  • Remodelació d’espais públics i privats
  • Reurbanització de carrers
  • Conservació de via pública i carreteres
  • Renovació de vias ferroviaries